To závisí od miestnych stavebných predpisov a rozsahu projektu. Odporúčame vám, aby ste si pred začatím inštalácie overili platné predpisy vo vašej oblasti alebo nás kontaktovali pre ďalšie poradenstvo.