Gabióny sú koše alebo klietky vyrobené z drôteného pletiva, ktoré sú naplnené kameňom, betónom alebo niekedy zeminou na použitie v stavebníctve, pri cestných prácach, vojenských aplikáciách a pri záhradných a krajinných úpravách. Používajú sa na vytváranie plotov, oporných múrov a stabilizáciu svahov.