Kaskádový gabiónový oporný múrik v Cabaj-Čápor, ktorý záhradku zmodernizoval a zveľadil. Radosť oddychovať v takejto záhradke!  Použili sme pekne zafarbený andezit do gabiónov, ktorý sme ukladali nastojato. Je to komplikovanejšie ukladanie ako s obyčajným lomovým kameňom. Pretože vznikajú väčšie diery, ktoré sa horšie vypĺňajú. Andezit sme ukladali len na pohľadovú stranu, zvyšok sme dosypali vápencom. Tento gabiónový oporný múrik radíme medzi tie krajšie naše realizácie. Je to vďaka kaskádovému štýlu, ktorý navrhol sám majiteľ, ale aj kvôli peknému kameňu, ktorý sme do košov ukladali. Gabiónový múrik má rozmery na dĺžku dokopy 45 metrov, hrúbku 50 centimetrov a výšku v najvyššom bode 1,75 metra a postupne klesá na 50 centimetrov. Aj keď počas realizácie nastali nejaké zmeny a úpravy, tento gabiónový oporný múrik sa nám podaril zrealizovať za 5 dní!

Ak by ste mali záujem o podobný gabiónový oporný múrik a chceli by ste vedieť cenu, vyplňte formulár a my Vám zašleme cenovú ponuku gabiónu.