Stará 15 ročná gabiónová oporná stena v okrese Zlaté Moravce, ktorá už má očividne niečo za sebou sme napojili nový 50 cm vysoký gabión. Stará gabiónová stena bola skladaná po samostatných jednotlivých košoch, ktoré boli vedľa seba a na seba ukladané. My sme novú vrstvu gabiónu spojili so starými košmi a  zviazali do jedného celku. Gabiónová stena má dĺžku 50 metrov a zvýšili sme ju z 1 metra na 1,5 metra. Plus sme zvlášť spravili 7 metrov dlhý a 50 centimetrov hrubý gabión. Ako kameň na výplň sme použili vápenec vo frakcii 70/150, ktorý sme ukladali do gabiónových košov. Kompletná realizácia trvala 2 dni.

Vyžiadajte si cenovú ponuku na gabiónový múr.