Gabiónové konštrukcie sú navrhnuté tak, aby vydržali mnoho rokov. Životnosť môže byť viac ako 50 rokov v závislosti od kvality použitých materiálov a podmienok prostredia.